Zajęcia dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I DEKORATORSKIE

W trakcie zajęć dzieci pod okiem wychowawców poznają różne techniki plastyczne. Podczas zajęć wychowankowie doskonalą swoje zdolności manualne, precyzję wykonania, swobodę w korzystaniu z różnorodnych materiałów. Dzieci uczą się doprowadzania do końca rozpoczętej pracy, ćwiczą swoja koncentrację, doskonalą umiejętność kompozycji i właściwego doboru barw. Zajęcia plastyczne to świetna forma rozbudzania wyobraźni, fantazji twórczej, zainteresowań plastycznych, a także sposób na wyrażanie siebie i swoich emocji. Wykonane prace służą do dekoracji sal Świetlicy.

ZAJĘCIA SPORTOWE I MUZYCZNO-RUCHOWE

Dzieci poznają nowe zabawy i gry ruchowe, doskonalą współpracę w zespole, poznają zasadę gry fair-play. Wychowankowie podczas zajęć sportowych uczą się właściwie przyjmować porażkę oraz cieszyć się ze zwycięstwa. Zajęcia te służą rozbudzeniu zainteresowań sportem jako formą spędzania czasu wolnego, nauce koncentracji i wytrwałości. Natomiast zabawy przy muzyce kształcą u dzieci poczucie rytmu, ekspresję ruchową, koordynację i ruch w przestrzeni, a także poznają techniki relaksacyjne. Muzyka i sport pozwalają na rozładowywanie negatywnych emocji.

ZAJĘCIA KULINARNE

Zajęcia te cieszą się największym zainteresowaniem wśród wychowanków. Z pomocą wychowawców dzieci samodzielnie przygotowują swoje ulubione dania oraz proste potrawy, które z łatwością mogą przyrządzić również w domu. W ramach zajęć kulinarnych podopieczni Świetlicy przygotowują także potrawy i ciasta na uroczystości tj. Spotkanie Wigilijne i Śniadanie Wielkanocne.

ZAJĘCIA FILMOWE

Dzieci młodsze wspólnie z wychowawcami na zajęciach filmowych oglądają różne bajki i filmy. Później mają możliwość wypowiadania się na forum grupy dzieląc się swoimi emocjami, odczuciami, jakie towarzyszyły im podczas projekcji. Dzięki temu doskonalą umiejętność publicznego wyrażania swojego zdania w sposób kulturalny i uczą się słuchać innych. W grupie młodzieży gimnazjalnej zajęcia filmowe połączone są najczęściej z Kołem Dyskusyjnym. Młodzież uczy się formułować własne przekonania na forum grupy, szuka konstruktywnych rozwiązań sytuacji trudnych, poznaje sztukę negocjacji, mediacji i autoprezentacji. W tej grupie wiekowej na spotkaniach poruszana jest głównie tematyka dotycząca trudnego okresu dorastania oraz uzależnień.

ZAJĘCIA TEATRALNO-LITERACKIE

W trakcie tych zajęć czytane są różne teksty literackie (od bajek po wiersze). Zajęcia mają na celu naukę koncentracji i rozumienia czytanego, bądź słuchanego tekstu. Poprzez zabawę w teatr dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, ćwiczą poprawną wymowę, uczą się modulacji głosu, wchodzenia w przydzielone role, zachowania się na scenie przed publicznością. Podczas zajęć przygotowywane są również przedstawienia wystawiane w trakcie imprez rodzinnych.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

Zajęcia integracyjne służą lepszemu poznaniu się wychowanków Świetlicy. Są one okazją do zacieśnienia więzi między dziećmi, nauki współpracy i wzajemnej pomocy. Zajęcia prowadzone są głównie w formie zabaw, konkursów i quizów.

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE

Dzieci uczestniczą również w zajęciach wychowawczych, podczas których wykorzystywane są różne gry stolikowe, sprzęt sportowy. Organizowane są konkursy i zagadki umysłowe.

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE Z POMOCĄ W NAUCE

Dzieci przychodzące do Świetlicy samodzielnie odrabiają zadania domowe. Radą służą wychowawcy, którzy tłumaczą trudniejsze bądź niezrozumiałe treści, udostępniają pomoce naukowe. Wychowankowie uczą się systematyczności, obowiązkowości, korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy oraz wypracowują własną technikę uczenia się.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

W razie potrzeby prowadzone są zajęcia indywidualne, podczas których wychowawcy starają się nawiązać specyficzną więź oraz indywidualny kontakt z wychowankiem. Spotkania mają na celu dawanie aktywnej uwagi dziecku, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i atmosfery intymności. Wspólna praca polega m.in. na wzmocnieniu i budowaniu poczucia własnej wartości dziecka, nauce radzenia sobie z emocjami, poznawaniu sposobów postępowania w trudnych sytuacjach, wyrównywaniu szans edukacyjnych.

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE I GRUPY PSYCHOPROFILAKTYCZNE

Zajęcia podczas których wychowankowie uczą się m.in. umiejętności społecznych oraz budowania poczucia własnej wartości. Spotkania służą kształtowaniu osobowości dziecka, doskonaleniu umiejętnego wykorzystywania czasu wolnego, pracy nad negatywnymi emocjami powstającymi w grupie rówieśniczej, itp. W trakcie zajęć poruszana jest także tematyka uzależnień i przemocy.

SPOŁECZNOŚĆ ŚWIETLICOWA

Na cotygodniowych spotkaniach omawiane są wydarzenia i sprawy bieżące oraz rozwiązywane są zaistniałe problemy, czy konflikty w grupie.

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl