Koło szachowe

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym a także młodzieży. Uczestnicy zajęć mogą się różnić wiekiem, wiedzą, zdolnościami, doświadczeniem życiowym. Mimo tych różnic każdy zaczynający studiowanie szachów może wynieść szerokie korzyści.

Na pytanie, po co grać w szachy, były Mistrz Świata Anatolij Karpow, odpowiada: "Aby nauczyć się myśleć!!".

Każdy znajduje w nich to, co bardziej odpowiada jego gustom i charakterowi. Dla jednego jest
to ścisła naukowa analiza i precyzja myślenia. Dla drugiego, hazard walki i zderzenie idei. Dla trzeciego natomiast, estetyczne piękno logiki lub odwrotnie - piękno paradoksu ...

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu, kształci wyobraźnię, pamięć, uczy logicznego myślenia, skupienia uwagi, rozwija wyobraźnię.

Uczestnicy zajęć są zdobywcami pierwszych miejsc w licznych turniejach wojewódzkich
i ogólnopolskich.


Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl