Skład Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Marta Kajzer - przewodnicząca
 2. Anna Kozieł – sekretarz
 3. Jan Jopek - członek
 4. Jan Kajdas - członek
 5. Maria Łopusińska – członek
 6. Bogusław Niewiadomski - członek
 7. Elżbieta Prus - członek
 8. Bogusława Spisak-Szadkowska - członek
 9. Krzysztof Wójcik - członek

Skład Zespołu Orzekającego GKRPA

 1. Anna Kozieł –  przewodnicząca
 2. Jan Jopek – członek
 3. Maria Łopusińska – członek
 4. Bogusław Niewiadomski – członek

Koordynator ds. Kontroli GKRPA

 1. Jan Kajdas

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl