Oferta dla dzieci i młodzieży

Świetlica Środowiskowo - Socjoterapeutyczna zaprasza na zajęcia dzieci i młodzież szkolną od 6 do 16 roku życia.

Zajęcia w Świetlicy odbywają się po lekcjach w godzinach 12.00 – 18.00. Dzieci w Świetlicy zarówno uczą się, ale i bawią.

Plan tygodnia obejmuje zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, filmowe, muzyczno – ruchowe, literacko – teatralne, integracyjne, wychowawcze, indywidualne, spotkania Społeczności Świetlicowej. Wychowankowie przychodząc codziennie na zajęcia mają możliwość odrabiania zadań domowych przy pomocy wychowawców.

Dzieci, które wykazują taką potrzebę mogą uczestniczyć w grupach socjoterapeutycznych.

Wychowankowie korzystają także z:

  • gier stolikowych,
  • sprzętu sportowego,
  • komputera,
  • telewizora, DVD,
  • różnego rodzaju pomocy naukowych.

Codziennie o 16.00 dzieci zbierają się, by wspólnie zjeść podwieczorek w formie bułki z wkładką i herbaty.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl