Profilaktyka

Profilaktyka, jest życiem, działaniem uprzedzającym, przeciwdziałaniem zagrożeniom. Rozwinięta
i dobrze realizowana zapobiega niepożądanym skutkom we wszystkich aspektach życia.

 

Strona w budowie - zapraszamy wkrótce

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl