Ośrodek Wspierania Rodziny

Misją Ośrodka jest kształtowanie "człowieka wiedzy"

 • "Człowiek wiedzy" to człowiek wolny od stereotypów, odważny w poznawaniu siebie, gotowy do zmierzenia się z lękiem.
 • "Człowiek wiedzy" kroczy ścieżką serca ponieważ wszystkie inne prowadzą donikąd.
 • "Człowiek wiedzy" ogarnia sekret wszechświatów; niszczenie pustych przestrzeni jest jego jedyną zbrodnią.
 • "Człowiek wiedzy" wędruje do kresu nocy, poszukując szczeliny pomiędzy światami.
 • "Człowiek wiedzy" odpowiada na to co niesie mu rzeczywistość.

Ośrodek Wspierania Rodziny został powołany do życia 1 października 1999 roku uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie. Znajduje się przy ul. Metalowców 10 w budynku byłego żłobka. Wcześniej w budynku mieściły się Międzyszkolna Świetlica Terapeutyczna, Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie wymienione podmioty (niektóre w zmodyfikowanej formie) istnieją do dzisiaj.

Pierwszą osobą powołaną na stanowisko Pełnomocnika Zarządu d/s utworzenia i prowadzenia spraw związanych z Ośrodkiem Wspierania Rodziny była Małgorzata Karło.

20 stycznia 2000 roku na stanowisko Dyrektora Ośrodka Wspierania Rodziny powołano Alicję Mrzygłód. Funkcję tą piastowała do 4 sierpnia 2003 roku. Dzień ten dla pracowników Ośrodka i dla wszystkich, którzy mieli możliwość współpracy z tą pełną dobroci Osobą, był dniem bólu i smutku. Pani Alicja odeszła do wieczności, ale żyje w sercach naszych i tych wszystkich, którym oddała swoje serce.

Od 6 sierpnia 2003 r. do 14 lutego 2009 r. funkcję Dyrektora OWR pełnił Jacek Bylica. Obecnie Pan Jacek realizuje się naukowo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obecnie od 20.02.2009 r. stanowisko Dyrektora pełni Marta Kajzer

Od początku istnienia Ośrodek składał się z trzech zasadniczych działów:

 • Dział Pomocy Rodzinie
 • Świetlica Terapeutyczna
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Działalność obejmowała także prowadzenie Hostelu, Klubu Młodzieżowego "Napięcie" (późniejszy Hard Rock Area) oraz Gabinetu Fizykalnego Wspomagania Zdrowia.

Rok 2009 dla Ośrodka Wspierania Rodziny był okresem istotnych zmian zarówno organizacyjnych jak i personalnych. Efektem tych działań było wprowadzenie zmian w statucie OWR Uchwałą nr XXXVI-296-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 maja 2009 roku polegających na przekazaniu części zadań Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Andrychowie (w zakresie Działu Pomocy Rodzinie i hostelu) oraz Centrum Kultury 
i Wypoczynku w Andrychowie (w zakresie działań Hard Rock Area). Zmiany te miały na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań pomocowych w obszarze problemów i patologii społecznych.

Obecnie Ośrodek składa się z działów:

 • Ogólno-Administracyjny
 • Profilaktyki Środowiskowej
 • Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna 
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Ośrodek prowadzi działalność administracyjno – obsługową:

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Klientami Ośrodka są dzieci, młodzież, osoby dorosłe poszukujące pomocy i wsparcia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i deklarujące gotowość do przyjęcia pomocy. Każdy potrzebujący otrzymuje w Ośrodku fachową pomoc właściwego specjalisty.

Udział w różnorodnych formach aktywności Ośrodka jest dobrowolny, bezpłatny i nie uwarunkowany żadnym skierowaniem.

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl