Oferta pomocy

Na terenie Gminy Andrychów :

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

 • 34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19, woj. Małopolskie,
  tel. 33 875 24 46, fax. 33 875 45 59
  WSP w swojej strukturze posiada nowoczesne oddziały psychiatryczne, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział terapii uzależnień od alkoholu, oddział dzienny psychiatryczny, oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, poradnię zdrowia psychicznego – więcej informacji na www.szpital.info.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Andrychowie

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „WATRA”

 • 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, tel. 33  877 28 62
  Prowadzi działalność statutową na rzecz osób, które są osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych; były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu; są :
  - współuzależnione, ofiarami przemocy w rodzinie, zagrożone wykluczeniem społecznym; sympatyzują z ruchem abstynenckim.
  Formy pomocy: punkt pierwszego kontaktu, grupy terapeutyczne, samopomocowe, warsztatowe oraz spotkania integracyjne więcej informacji www.watra.andrychow.eu

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej  „ŚWIATŁO-NADZIEJA”

 • 34-120 Andrychów, ul. Pachla 14, tel. 516 846 380, 33 875 35 18
  Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin (współuzależnionych): prowadzenie konsultacji indywidualnych;  zajęć grupowych; organizowanie warsztatów, obozów terapeutycznych; prowadzenie zajęć profilaktycznych w terenie - sesje wyjazdowe; edukacji profilaktycznej; organizowanie imprez sportowo-edukacyjnych dla osób uzależnionych i dzieci z rodzin patologicznych.
 • http://swiatlo-nadzieja.andrychow.eu/

Grupy AA 

Mityngi Anonimowych Alkoholików w Andrychowie
Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem oświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne drobne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Telefony kontaktowe: 502594369, 532512016, 665951612

 • Poniedziałek, godz. 17.30, gr. AA „Ptaki”
  Ul. Krakowska 74 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
 • Wtorek, godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi”
  Ul. Krakowska 74 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
 • Środa, godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej”
  Ul. Krakowska 74 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
 • Czwartek, godz. 18.00 gr. AA „Stokrotka”
  Ul. Krakowska 74 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
 • Piątek, godz. 19.00 gr. AA „Exodus”
  Ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
 • Sobota, godz. 16.00 gr. AA „Zamek”
  (ośrodek odwykowy)
 • Niedziela, godz. 19.00 gr. AA „Mgiełka”
  Ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

 

Osoby współuzależnione i uzależnione od alkoholu poszukujące pomocy w rozwiązaniu problemów alkoholowych mogą uzyskać poradę i pomoc w następujących instytucjach na terenie Andrychowa:

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „WATRA” ul. Metalowców 10, tel. 33 877 28 62.

  • Konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych

CZWARTEK 14.30 – 15.30

 • Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

WTOREK 8.00 – 12.00

ŚRODA (konsultacje indywidualne) 8.00 – 12.00

CZWARTEK 8.00 – 12.00

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” ul. Pachla 14, tel. 516 846 380.

  • Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i osób współuzależnionych

PONIEDZIAŁEK 14.30 – 16.15

 • Terapia dla osób uzależnionych

PONIEDZIAŁEK  16.15 – 18.00

 • Terapia dla osób współuzależnionych

PIĄTEK   14.30 – 16.30

 • W sprawach pierwszego kontaktu tj. informacji na temat choroby alkoholowej i innych

PONIEDZIAŁEK  14.00 – 18.00
ŚRODA 14.00 – 18.00
PIĄTEK 14.00 – 18.00

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, tel. 33 870 89 82.

PONIEDZIAŁEK  15.00 – 18.00
WTOREK 15.00 – 18.00
ŚRODA 9.30 – 12.30

 

Województwo Małopolskie:

Placówki leczenia uzależnień od alkoholu:

Placówki leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych:

Województwo Śląskie:

http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=84

Placówki lecznictwa dla młodzieży na terenie kraju:

http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=207

 

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl