Konferencja profilaktyczna - "Dopalacze – śmiercionośne środki zastępcze"

19 października 2015 r. Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie zaprosił pedagogów, opiekunów młodzieży, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, służby mundurowe oraz dorosłych mieszkańców Andrychowa na konferencję profilaktyczną „Dopalacze – śmiercionośne środki zastępcze” poświęconą zagrożeniom płynącym z używania substancji psychoaktywnych oraz metodom pomocy osobom uzależnionym. Była to pierwsza, tak dokładnie przedstawiająca problem dopalaczy - nowych narkotyków i substancji psychoaktywnych konferencja profilaktyczna w Gminie Andrychów.


W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Rady Miejskiej - radni i wiceprzewodniczący Rady - Adam Kowalczyk i Władysław Żydek, dyrektor Biura Burmistrza - Agnieszka Gierszewska oraz Burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak. Obecni byli również dyrektorzy szkół średnich i zespołów szkół samorządowych.

Mam nadzieję że dzisiejsza konferencja przybliży Państwu temat dopalaczy - nowych substancji psychoaktywnych, substancji zakazanych, a jednak dostępnych w naszym kraju - powiedziała, witając uczestników konferencji - Marta Kajzer - Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie.

Konferencja zorganizowana została przez Ośrodek Wspierania Rodziny w ramach kampanii "Dopalacze kradną życie". Warto zapoznać się z tematem i reagować, kiedy spotkamy się z problemem dopalaczy.

Już pierwszy z wykładów pt. "Nowe substancje psychoaktywne – charakterystyka i specyfika branży marketingowej dopalaczy" zaprezentowany przez Katarzynę Kudybę - pedagoga, trenera w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy - dał przybyłym na konferencję wiele do myślenia.

Prelegentka przedstawiła charakterystykę branży ze skupieniem uwagi na marketingowym aspekcie śmiercionośnego produktu. Przedstawiony wykład udowodnił, że już sama nazwa - dopalacze - to swego rodzaju skuteczny chwyt marketingowy.

Pod "przyjazną" nazwą sugerującą młodym ludziom wzrost aktywności ich organizmu kryje się jednak drugie, bardzo niebezpieczne dno. Jak je skutecznie ukryć?

Z wykładu wynikało jasno, że najważniejszą czynnością podczas sprzedaży jest nawiązanie niemal towarzyskiego kontaktu z młodym człowiekiem, doprowadzenie do interakcji i "zaprzyjaźnienia" się z nabywcą. To skutkuje. Lawinowo wzrasta ilość osób korzystających z nowych narkotyków. Sprzedawcy wykorzystują tutaj do perfekcji mechanizm manipulacji na młodym człowieku, polegający na wprowadzaniu „promocyjnych zakupów”, „dodatkowych pakietów”, „konkursów z niespodziankami” kuszących młodego – nieświadomego ryzyka, człowieka.

W związku z ciągłymi działaniami instytucji Państwowych polegających na eliminowaniu ze sprzedaży określonych substancji - pod łudząco podobnymi nazwami, pojawiają się kolejne produkty w nowym składzie chemicznym i jakościowym. Nikt nie wie, poza producentem co tak naprawdę kryje torebka ze specyfikami. Dodatkowo - sprzedawcy zrzekają się odpowiedzialności za produkt, twierdząc, że nie nadaje się on do spożycia.

Świetny system marketingowy wykorzystujący medialne hity, ważne wydarzenia społeczne, religijne, psychologię społeczną - pod pozorem bezpieczeństwa użytkowania i obietnic na świetną zabawę rozprowadza substancje o skomplikowanym składzie chemicznym, obiecując złudne, "miłe" spędzenie czasu.

Świetne zaplecze informacyjne, działania poprzez promocje i nagrody specjalne, newslettery, „multimedialne instrukcje obsługi” - mamią młodych ludzi.

Biały proszek, tabletki, kapsułki, grzyby, susz - sprzedawane luzem, w saszetkach, kolorowych opakowaniach - warto zwrócić uwagę na to, co noszą przy sobie Wasze dzieci. Należy reagować, jeśli widzimy, że dziecko nagle zaczyna zachowywać się nieprzewidywalnie, jest drażliwe, pobudzone, ma wahania nastroju lub depresje, omamy, traci apetyt. Warto również zwrócić uwagę na to, co młoda osoba posiada - szereg „gadżetów” - koszulek, zawieszek do kluczy, czapek na których umieszczone są logo z nazwami różnych substancji psychoaktywnych, z nazwami sklepów i producentów tych nowych narkotyków, gdyż tych „gadżetów” najczęściej nie da się kupić - można je otrzymać łącznie z zakupionym towarem jako gratis lub dodatek do produktu.

Sprzedaż odbywa się na różne sposoby! Prawo nie nadąża za zmianami dynamicznie rozwijającego się, niebezpiecznego rynku substancji psychoaktywnych.

Już pierwszy z wykładów uzmysłowił przybyłym na konferencję z jak niebezpiecznym procederem manipulacji mamy do czynienia. Dopalacze to bez wątpienia nowe, śmiercionośne narkotyki, zagrażające zdrowiu i życiu. W ostatnim czasie gwałtownie rośnie liczba zatruć i zgonów związana z ich używaniem. Często zdarza się, że już jednokrotne ich użycie prowadzi do nieodwracalnych zmian i następstw zdrowotnych. Jak wspomnieliśmy - stosowanie tego samego produktu nie gwarantuje, że kolejny zakup zawierał będzie identyczną substancję.

To jak nowe narkotyki fatalnie oddzdziaływują na organizm człowieka wyjaśniła kolejna prelegentka - Dr Ewa Gomółka - Kierownik Pracowni Toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Nauka jest wciąż o krok w tyle z wiedzą na temat tego jak niektóre nowe środki chemiczne znajdujące się w nowych narkotykach - dopalaczach mogą oddziaływać na organizm. Wprowadzenie nowego leku do produkcji poprzedzone jest wieloletnimi badaniami. Dopalacze nie są badane wcale! Producenci nowych narkotyków, sprzedają je jako produkty pozornie bezpieczne, tymczasem wiemy jak bardzo niebezpieczne są te substancje i jakie zagrożenie dla życia i zdrowia one niosą.

Krótkie podsumowanie wykładu mogło by brzmieć tak - włos się jeży na głowie, jak nieodpowiedzialną decyzją - skutkującą często na całe dalsze życie może być "zabawa" tymi nieprzewidywalnymi i niebezpiecznymi chemikaliami.

Geneza dopalaczy? Nigdzie na świecie tego rodzaju "przyjazna" nazwa nie funkcjonuje. Wszędzie nazywane są nowymi narkotykami. Mówi się na nie - nowoczesne narkotyki, substancje psychoaktywne, narkotyki projektowane.

Historia nowych narkotyków jest bardzo krótka. Pojawiły się w latach 90'tych ubiegłego wieku. Ktoś otworzył puszkę pandory i nie da się tego powstrzymać w obecnym momencie żadnym aktem prawnym.

W Polsce pojawiły się w 2008 roku. Wraz z nimi pojawiło się też nowe prawo, które wciąż nie nadąża za zmianami składu niebezpiecznych substancji. Problem jest i narasta lawinowo, substancje te są trudne do oznaczenia. To obecnie główny - przewodni temat niemal wszystkich konferencji toksykologicznych na świecie.

Jaki jest podział substancji psychoaktywnych, jak są zażywane, jakie mają właściwości, na co oddziaływują? Substancji tych jest niezliczona ilość. Powstają wciąż nowe generacje środków psychoaktywnych. Jedynym sposobem walki jest profilaktyka - uczenie ludzi jak działają na organizm i narządy wewnętrzne, jak oddziaływują na psychikę oraz jak bardzo uzależniają.

Objawy po zażyciu, skutki uboczne zażywania dopalaczy, psychozy, rozwój schzofrenii - to tylko niektóre z całej lawiny słów, które uczestnicy konferencji usłyszeli od Kierownik Pracowni Toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prelegentka dokładnie omówiła sposoby działania poszczególnych grup narkotyków skupiając sie na prezentacji syntetycznych kanabinoidów i mefedronu. Przedstawiła również zagrożenia płynące ze stosowania niektórych substancji chemicznch wchodzących lub mogących wchodzić w skład dopalaczy.

Po wysłuchaniu wykładu nasuwa się tylko i wyłącznie jedna myśl - jak to możliwe, że zdrowo myśląca młodzież ryzykuje całe swoje dalsze życie - zażywając substancje o nieprzewidywalnym działaniu ubocznym.

W czasie trwania przerwy kawowej uczestnicy konferencji mogli przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych prowadzonej w ramach kampanii profilaktycznej "Dopalacze Kradną Życie"

Wszyscy chętni sfotografowali się z hasłem przewodnim kampanii profilaktycznej.

 

W kolejnym wykładzie o działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmierzających do ograniczania używania nowych środków psychoaktywnych opowiadała Grażyna Przeźmińska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.

Kontrole sprzedawców nie należą do łatwych i ... bezpiecznych.

Prelegentka przytoczyła metody działania i sposoby monitorowania przypadków wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. SANEPID zbiera informacje dotyczące środków psychoaktywnych. Przeprowadzane są aktywne kontrole podmiotów, które wytwarzają i rozprowadzają środki psychoaktywne. Instytucja ta prowadzi również rejestr zgłoszeń zatruć dopalaczami oraz prowadzi akcje profilaktyczne i kampanie informacyjne.

Po tym jak słuchacze dowiedzieli się o tym, jak wielkim problemem jest pojawienie sie na rynku nowych narkotyków - otrzymali garść informacji jak zachować się, komu zgłosić i gdzie szukać pomocy, kiedy zauważymy, że dana osoba może mieć problem z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Jak wygląda terapia młodzieży w zakresie substancji psychoaktywnych? O swoich doświadczeniach i pracy w Ośrodku „Nadzieja” w Bielsku – Białej opowiedziała Monika Pleszewska - pedagog, profilaktyk, terapeuta Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży.

Punkt konsultacyjny prowadzi zajęcia dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin. Są to zajęcia idywidualne oraz grupowe, a także porady prawne i poradnictwo socjalne.

W ramach konsultacji indywidualnych ośrodek prowadzi diagnozę uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, diagnozę uzależnień behawioralnych, placówka ta, kieruje również do placówek leczenia odwykowego.

Prelegentka przedstawiła jak praktycznie zauważyć moment rozpoczęcia przez młodzież eksperymentów z nowymi środkami psychoaktywnymi lub narkotykami. Opowiedziała o tym jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą ale też z ich rodzicami. Bierna postawa rodziców może przyczynić sie do bagatelizacji tematu i... tragedii. Trudno jest, będąc rodzicem przyznać się do błędów wychowawczych...

Czas dorastania dzieci jest czasem szczególnym - to moment pierwszych eksperymentów, najczęściej są to incydenty. Niestety - problem ten dotyka całej Polski, a media informują wciąż o nowych przypadkach zatruć i śmierci.

Jak stwierdzić - czy dana osoba jest już uzależniona? Kim są współcześni narkomani, jakie są tendencje działań profilaktycznych, jak prowadzone są współczesne terapie, na czym powinniśmy się skupić w kontakcie z dzieckiem? Prowadząca zwróciła szczególną uwagę na właściwe relacje opiekunów i osób dorosłych z młodzieżą.

Młodym ludziom wydaje się że wszyscy biorą, a to nieprawda. Młodym ludziom trudno zwrócić sie o pomoc, bo nie do końca wiedzą o tym, że przekroczyli granicę uzależnienia. Prelegentka pomogła ustalić jak określić zmiany zachowania, co może być sygnałem że pojawił sie problem.

Dopalacze - nowe narkotyki to prawdopodobnie największe obecnie zagrożenie dla młodzieży.

Podczas wykładu podano szereg informacji o tym jak można pomóc, gdzie znaleźć i gdzie szukać pomocy, oraz które instytucje mogą udzielić wsparcia.

Ostatni z wykładów dotyczył informacji o dopalaczach w świetle prawa. Doświadczenia Małopolskiej Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości narkotykowej przedstawił asp. sztab. Zbigniew Przybek z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Prelegent reprezentował Zespół ds. Patologii i Nieletnich.

Do końca września 2015 r. na terenie działania KPP Wadowice funkcjonariusze podjęli różnego typu czynności służbowe w związku z 55 przypadkami ujawnienia złamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z dokonanej analizy wynika, że najczęściej dochodziło do złamania przepisów z art. 58, 59 oraz 62 i 63 ustawy. Osoby ujawniane to najczęściej młodzi mężczyźni. Średnia wieku to 22 lata. Najmłodsza osoba miała 13 lat, najstarsza 41. Małoletni stanowią około 20 % osób ujawnianych. Najczęściej ujawniano narkotyki: marihuanę i amfetaminę.

Główną częścią wykładu było przedstawienie aktualnej wykładni prawa.

Prelegent poinformował również o działaniach profilaktycznych w 2014 r. Przedstawiciele Policji czynnie uczestniczyli w 17 spotkaniach profilaktycznych, w których uczestniczyło około 1800 rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz około 250 nauczycieli. Zorganizowano również 99 spotkań profilaktycznych z uczniami klas różnych szczebli, w których uczestniczyło około 3750 uczniów.

To była pierwsza, tak kompleksowo podejmująca temat konferencja profilaktyczna. Uzmysłowiła przybyłym jak wielkie i nieprzewidywalne w skutkach zagrożenie czai się w XXI wieku pod "bezpiecznie" brzmiącą nazwą - Dopalacze. Czas zaprzestać jej używania. Czas najwyższy aby dokładnie przedstawić młodzieży i ich opiekunom olbrzymie zagrożenie płynące ze strony starych ale i nowych – naturalnych i syntetycznych narkotyków i faktu stosowania substancji o niewiadomym i nieprzebadanym składzie na ich zdrowie i życie.

Organizatorem konferencji "Dopalacze – śmiercionośne środki zastępcze" był Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie.

DOPALACZE - GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o negatywnych skutkach działania tych niebezpiecznych substancji lub potrzebujesz informacji na temat możliwości leczenia? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Na podstawie informacji z MSW podajemy listę numerów infolinii pod którymi można uzyskać pomoc i dodatkowe informacje.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego.

Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. 

Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. 

To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl lub www.800100100.pl/napisz. W 2015 roku 61 kontaktów z Telefonem 800 100 100 dotyczyło kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.  

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 

Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. 

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania.

Pod tym numerem specjaliści udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać odpowiednią formę pomocy  i informują  na temat ryzyka używania narkotyków i ,,dopalaczy”.  Telefon adresowany jest nie tylko do osób używających narkotyków i „dopalaczy”, ale także ich bliskich i rodzin. Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie w godzinach 16:00 – 21:00

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej. 

W poradni internetowej www.narkomania.org.pl można uzyskać anonimową pomoc on- line  lekarza psychiatry, psychologa i prawnika; dwa  razy w tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 


Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl