II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY “KRÓLEWSKA GRA I JA”

Kliknij - pobierz Regulamin (wersja do wydruku)

 

REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY “KRÓLEWSKA GRA I JA”

ORGANIZATOR:
Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Rada Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

WSPÓŁORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

PATRONAT:
Starosta Wadowicki
Burmistrz Andrychowa

PATRONAT MEDIALNY:
Twoje Radio Andrychów, Nowiny Andrychowskie, www.andrychow.pl

CELE:
Popularyzacja sportu szachowego
Wspieranie i upowszechnianie zainteresowań szachowych
Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa

TERMIN/ MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie ul. Włókniarzy 10 a
10 i 11 maja 2014 r. godz. 10.00. potwierdzenie uczestnictwa do godziny 9.40.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry 30 minut
na rozegranie partii dla zawodnika. Obowiązuje przepisy gry fide.

WPISOWE: 25 zł (w tym opłata klasyfikacyjno - rankingowa)

GRUPY TURNIEJOWE:
grupa A - dziewczęta i chłopcy - rocznik 1998 i młodsi (do lat 16)
grupa B -dziewczęta i chłopcy - rocznik 2002 i młodsi (do lat 12)
grupa C - dziewczęta i chłopcy - rocznik 2006 i młodsi (do lat 8)

NAGRODY:
W każdej grupie trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary i dyplomy.
Nagrody rzeczowe od miejsca 1 do 6. Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja
do lat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (pierwsze miejsca statuetki i dyplomy).
W grupie najmłodszej każdy uczestnik otrzymuje medal i dyplom.
Nagrody dla najmłodszych uczestników.

ZG£OSZENIA I INFORMACJE:
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
ul. Metalowców 10, tel/fax: 33 875 24 29 lub koordynator turnieju - pan Robert Ślęzak
- nr tel. - 602 484 597; e-mail: Robert_Slezak1@wp.pl.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową,
klub, miejscowość. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2014r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
w celach publikacji listy zwycięzców bądź użycie zdjęć z wizerunkiem uczestnika w celach publikacji związanych z turniejem.

Organizator zapewnia szachy i zegary wszystkim uczestnikom.

Podczas turnieju czynny będzie bufet.

Kliknij - pobierz Regulamin (wersja do wydruku)

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl