Rozstrzygnięcie Gminnego konkursu plastycznego

Rozstrzygnięcie Gminnego konkursu plastycznego „moja rodzina – pokolenia blisko siebie” oraz „moja rodzina – drzewo genealogiczne”

Z posiedzenia Komisji Konkursowej z 6 maja 2014 roku dotyczącego gminnego  konkursu plastycznego „moja rodzina – pokolenia blisko siebie” oraz „moja rodzina – drzewo genealogiczne” organizowanego przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie.

„moja rodzina – pokolenia blisko siebie”

1. Do konkursu przystąpiło 246 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:
- Oddziały przedszkolne i zerowe - 54 uczestników
- Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) - 192 uczestników

2. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
- Pani Sylwia Kolber – przewodnicząca komisji
- Pan Jarosław Skupień – członek komisji
- Pani Małgorzata Młocek – członek komisji

3. Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu, na posiedzeniu zamkniętym w dniu 6 maja 2014 roku dokonała oceny prac konkursowych z których wybrano następujących laureatów:

w kategorii - Oddziały przedszkolne i zerowe

Cztery  nagrody główne:

Magdalena Smaza –  7 lat, Przedszkole nr 3 w Andrychowie
Opiekun artystyczny: p. Agnieszka Bogunia
Wiktoria Paszewska – 6 lat, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Łęgu   
Opiekun artystyczny –  p. Beata Seredyńska-Polak
Filip Graboń –  5 lat, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
Opiekun artystyczny –  p. Justyna Piekiełko
Wiktoria Bryzek –  7 lat, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
Opiekun artystyczny –  p. Anna Rajda

Siedem  wyróżnień:

Aleksandra Migdałek  – 6 lat, Przedszkole nr 3 w Andrychowie
Opiekun artystyczny –  p. Elżbieta Bujok
Julia Woźniczka – 7 lat,  Przedszkole nr 3 w Andrychowie
Opiekun artystyczny –  p. Sylwia Chromik-Pieczarka
Oliwia Młocek -  4 lata,  Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
Opiekun artystyczny –  p. Alicja Rajda
Natalia Fijałek -  4 lata,  Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
Opiekun artystyczny –  p. Alicja Rajda
Karolina Bury -  6 lat,  Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
Opiekun artystyczny –  p. Anna  Rajda
Oliwia Wojewodzic -  6 lat,  Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
Opiekun artystyczny –  p. Anna Rajda
Michał Maziarz -  6 lat,  Przedszkole nr 3 w Andrychowie
Opiekun artystyczny –  p. Elżbieta Bujok

w kategorii – Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)

Dwie nagrody I:

Maja Policha  –  9 lat,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince,  
Opiekun artystyczny: p. Renata Gawęda
Oliwia Walczak  –  8 lat,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince, 
Opiekun artystyczny: p. Jolanta Dusza

Dwie nagrody II:

Małgorzata Fujawa – 9 lat, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Łęgu,   
Opiekun artystyczny –  p. Bogusława Wiśniowska
Emilia Bury  –  8 lat,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince, 
Opiekun artystyczny: p. Jolanta Dusza

Dwie nagrody III:

Oliwier Stuglik  –  6,5 lat,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie  
Opiekun artystyczny: p. Gabriela Samborska

Lena Bożek  –  8 lat,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie  
Opiekun artystyczny: p. Anna Baścik

Osiem wyróżnień:

Szymon Łysoń  –  10 lat,  Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach  
Opiekun artystyczny: p. Jolanta Łysoń
Emilia Markowska  –  7 lat,  Szkoła Podstawowa  nr 2 w Andrychowie  
Opiekun artystyczny: p. Danuta Wiktor
Justyna Walczak  –  8 lat,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince, 
Opiekun artystyczny: p. Jolanta Dusza
Natalia Iskierka  –  10 lat,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince, 
Opiekun artystyczny: p. Renata Gawęda
Martyna Dusik  –  9 lat,  Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu  
Opiekun artystyczny: p. Bogusława Wiśniowska
Jakub Studnicki  –  10 lat,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie  
Opiekun artystyczny: p. Lucyna Laszczak
Inga Siwek   –  9 lat,  Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie  
Opiekun artystyczny: p. Grażyna Polak
Mateusz Chmiel  –  9 lat,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince, 
Opiekun artystyczny: p. Jolanta Dusza

„moja rodzina – drzewo genealogiczne”

Do konkursu przystąpiło 13 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:

- Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) – 10 uczestników
- Uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy I-III) – 3  uczestników

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

- Pani Sylwia Kolber – przewodnicząca komisji
- Pan Jarosław Skupień – członek komisji
- Pani Małgorzata Młocek – członek komisji

Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu, na posiedzeniu zamkniętym w dniu 6 maja 2014 roku dokonała oceny prac konkursowych  z których wybrano następujących laureatów:

w kategorii - Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

Nagroda I:

Agnieszka Kukuła   –  12 lat,  Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie  
Opiekun artystyczny: p. Lidia Siwek

Nagroda II:

Martyna Migdałek  –  11 lat,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince
Opiekun artystyczny: p. Małgorzata Policha

Nagroda III:

Dominika Zawiła  –  12 lat,  Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie 
Opiekun artystyczny: p. Lidia Siwek 

w kategorii - Uczniowie szkół gimnazjalnych  (klasy I-III)

Nagroda:

Wiktoria Respondek   –  16 lat,  Gimnazjum nr 1  w Andrychowie  
Opiekun artystyczny: p. Marta Makowiecka

Wyróżnienie:

Kacper Zieliński   –  15 lat, praca indywidualna   

Wyżej wymienionych laureatów oraz ich opiekunów artystycznych zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się 15 maja br. w Dzień Obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin w Urzędzie Miejskim w Andrychowie – sala konferencyjna, ul. Rynek 15:

- na godz. 9:00 zapraszamy laureatów ze szkół podstawowych klas I-VI oraz uczniów szkół gimnazjalnych
- na godz. 10:00 zapraszamy laureatów z oddziałów przedszkolnych i zerowych.

Komisja Konkursowa i organizatorzy dziękują dzieciom za wykonanie prac plastycznych oraz wychowawcom i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej konkurs plastyczny zakończono dokumentując je protokołem, podpisanym przez wszystkich jej członków.

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl