Integracja w Świetlicy

Nieodłącznym elementem dobrego funkcjonowania grupy jest jej integracja. Każda okazja jest dobra, aby lepiej się poznać oraz zacieśniać koleżeńskie więzi. Niezwykle ważne jest również wprowadzenie dobrej atmosfery w klasie na cały rok szkolny. Dzieci bawiąc się szybciej i łatwiej nabywają umiejętności współpracy i otwartości na rówieśników. Z uwagi na ten fakt w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej odbyły się warsztaty integracyjne dla uczniów z I i II klas Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4 w Andrychowie.  Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję wziąć udział zarówno w zabawach taneczno-ruchowych, jak i animacyjnych z chustą Klanza. W warsztatach udział wzięło 127 dzieci. Zajęcia zorganizowały i przeprowadziły wychowawczynie Świetlicy – Małgorzata Młocek, Justyna Szemik, Anna Maciejczyk.

 

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl