Rozstrzygnięcie Gminnego konkursu plastycznego

Rozstrzygnięcie Gminnego konkursu plastycznego „Kierowco! – Nie jesteś sam na drodze!”

Z posiedzenia Komisji Konkursowej z 3 grudnia 2013 roku dotyczącego gminnego  konkursu plastycznego „Kierowco! – Nie jesteś sam na drodze!” organizowanego przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie oraz Komisariat Policji w Andrychowie.

1. Do konkursu przystąpiło 67 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:
- Uczniowie szkół podstawowych - klasy V-VI -  43 uczestników
- Uczniowie klas gimnazjalnych (I-III) – 24  uczestników

2. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

Pani Maria Wojewodzic – przewodnicząca
Pani Sylwia Kolber - członek
Pani Małgorzata Młocek - członek
Pan Rafał Tlałka – członek

3. Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu, na posiedzeniu zamkniętym w dniu 3 grudnia 2013 roku dokonała oceny prac konkursowych  z których wybrano następujących laureatów:

w kategorii - Uczniowie szkół podstawowych - klasy (V-VI)

Trzy nagrody główne:

 • Martyna Pająk – klasa V SP, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie
  Opiekun artystyczny: p. Lidia Siwek
 • Gabriela Łysoń – klasa VI SP, Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
  Opiekun artystyczny –  p. Grażyna Jończy
 • Karolina Cibor – klasa V SP, Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
  Opiekun artystyczny –  p. Grażyna Jończy

Trzy wyróżnienia:

 • Aleksandra Kruczała  – klasa VI SP, Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
  Opiekun artystyczny –  p. Grażyna Jończy
 • Anna Wójcik - klasa VI SP,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 
  Opiekun artystyczny –  p. Alicja Pietraszek
 • Zuzanna Kapela - klasa VI SP, Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 
  Opiekun artystyczny –  p. Alicja Pietraszek

Trzy kwalifikacje do wystawy:

 • Katarzyna Sordyl - klasa VI SP, Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie 
  Opiekun artystyczny –  p. Lida Siwek
 • Martyna Hrapkowicz - klasa V SP, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu  
  Opiekun artystyczny –  p. Bożena Gajos
 • Joanna Socała - klasa VI SP, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu 
  Opiekun artystyczny –  p. Bożena Gajos

W kategorii – Uczniowie klas gimnazjalnych (I-III)

Trzy nagrody główne:

 • Katarzyna Kuliberda  – klasa III gimnazjum, Gimnazjum Nr 1  w Andrychowie
  Opiekun artystyczny: p. Marta Makowiecka
 • Agnieszka Babińska  – klasa III gimnazjum, Gimnazjum Nr 1  w Andrychowie
  Opiekun artystyczny: p. Marta Makowiecka
 • Konrad Pasternak – klasa II gimnazjum, Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
  Opiekun artystyczny –  p. Grażyna Jończy

Dwa wyróżnienia:

 • Natalia Kuś  – klasa III gimnazjum, Gimnazjum Nr 1  w Andrychowie
  Opiekun artystyczny: p. Marta Makowiecka
 • Aleksandra Rajda – klasa II gimnazjum, Gimnazjum Nr 1  w Andrychowie
  Opiekun artystyczny: p. Marta Makowiecka

Dwie kwalifikacje do wystawy:

 • Roksana Hrapkowicz  – klasa II gimnazjum, Zespół Szkół Samorządowych
  w Sułkowicach- Łęgu   Opiekun artystyczny –  p. Alicja Mrzygłód
 • Karolina Sordyl – klasa I gimnazjum, Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
  Opiekun artystyczny –  p. Grażyna Jończy

Wyżej wymienionych laureatów oraz ich opiekunów artystycznych zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się 16 grudnia 2013 roku o godz. 11:00 w Ośrodku Wspierania Rodziny w Andrychowie, ul. Metalowców 10 (I piętro).

Komisja Konkursowa i organizatorzy dziękują dzieciom za wykonanie prac plastycznych oraz wychowawcom i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.
Posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej konkurs plastyczny zakończono dokumentując je protokołem, podpisanym przez wszystkich jej członków.

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl